Lassus

flatHet portret van Lassus (renaissancecomponist 1532 -1594)
bestaat uit bijna 3000 houten blokjes.

Alle bewoners van de flat hebben hun aandeel geleverd
door de gekleurde blokjes naar eigen idee te beplakken en te beschilderen.

Op deze manier is het kunstwerk een beetje van alle bewoners.

In opdracht van woningstichting Openbaar Belang